Bir etkinliğin yapılması için amaç olmalı!


Salih ŞAHİN

Bir etkinliğin yapılması için amaç olmalı!

Değerli dostlar; bir etkinliğin yapılması için amaç olmalı. Etkinlik sonucu ortaya bir sonuç veya eser konmalıdır. İş olsun diye olamaz. Son yıllarda Kars'ta bu durum adeta moda oldu. Faaliyet sonunda hatıra fotoğrafları çekilip dağılmaktan başka geriye ne kalır?

Geçtiğimiz gün büyük ozanımız Aşık Şenlik adına iki gün süren bir anma proğramı gerçekleştirildi. Yurt içinden çok sayıda araştırmacı da yazılarına konu bulmak için Kars’a geldiler. Ama hiç bir şey bulamadan elleri boş döndüler.

İran'dan, Azerbaycan'dan ve Gürcistan'dan da aşıklar gelmişti. Herkes kendini göstermeye çalıştı. Zaman zaman da coşturdular. Önceki proğramların tekrarı gibi bir proğramdı. Aşık Şenlik'in adından başka, edebi kişiliği, sanatı ve bilinmeyen yanları ele alınmadı. Bazı aşıklar Şenlik'i yöresel aşık havasında birkaç şiirini okudular. Yani bu etkinlik özel aşıklar konseri niteliğinde idi.

Ayrıce haber yapacak bir özellikte bulunmadığı için basında da yer almadı. Bu proğram Aşık Şenlik'in adına da leke getirmiştir. Şenlik adına proğram yapmak güzel de; O’nu tanıtacak, bilinmeyen yanlarını ele almamak, bu hususta araştırma yapmamak, basit bir proğramla geçiştirmek hayal kırıklığı yaratmıştır.

Bence yazık hem de çok yazık. Bu kadar harcanan paraya, ortaya bir eser koymamaya, "körler sağırlar birbirini ağırlar" misali bu tutum Kars'a yakışmıyor. Oysa kitaplara konu olacak doneler bulunabilirdi. Uzmanlarla bilim adamları sunumlarla anlatabilirdi.

Bu hususta olumlu veya olumsuz görüşleriniz Kars'a, araştırmacılara ve aşıklık sanatına ışık tutacaktır… Saygılarımla.