´Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır´


Belgin KESEMEN

"Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır."

Mustafa Kemal ATATÜRK

Kalkınma ve gelişmenin ana unsuru eğitimdir. Ülkemizde eğitim; adalet, güvenlik ve sağlık gibi devletin temel işlevlerinden birisi olup devletin denetimi ve gözetimi altında yapılmaktadır.

Küreselleşen dünyada, ülkemizin geleceği, yeni nesillerin nitelikli bir eğitim alarak yetiştirilmelerine bağlıdır. Özellikle Türkiye gibi genç nüfusa sahip olan bir ülkede eğitim, üzerinde durulması gereken ve en büyük önceliğin verilmesi gereken bir alandır. Başarılı bir gelecek için genç nüfusumuz çok ciddi bir potansiyel oluşturmaktadır. Bu güçlü potansiyelin verimli bir şekilde değerlendirilmesi ülkemizin hedeflediği seviyeye ulaşmasını da sağlayacaktır.

Bu bakımdan, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın gerek kişisel, gerek ruhsal, gerekse sosyal ve kültürel yönde yetişmesinde ve toplumumuza yararlı bir birey olarak kazandırılmasında değerli öğretmenlerimize çok büyük görevler düşmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlerin bu yönüne atıfta bulunarak şöyle demiştir: “Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli, sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin beceriniz ve fedakârlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. Sizin başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır.”

Eğitimin temel taşı olan öğretmenlik, dünyanın her ülkesinde en onurlu ve en şerefli meslektir. Bu kutsal mesleği temsil edenler, değeri hiçbir maddiyatla ölçülemeyecek kadar büyük fedakârlığın sembolüdürler.

Yaratılmışların en şereflisi insandır. Yüreğinde beslediği merhamet, taşıdığı onur, ortaya çıkardığı kültür ve ahlaki değerler onu hep yüceltmiştir. İnsanlığın bu gelişimine en büyük desteği veren öğretmenlerimizdir. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır. Doğal olarak her mesleğin toplumdaki insanlara kazandırılması öğretmenler sayesinde olmaktadır. Onun için öğretmenler toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önderlerdir.

Ancak, geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin büyük kısmı çok ilkel koşullarda eğitim vermek zorunda kalıyorlar. Başta ekonomik olmak üzere bütün sıkıntılarının çözülmüş olması, bilimsel ve kültürel aktivitelerden yeterince faydalanması gerekir ki mesleğine gerektiği gibi odaklansın, kendini ve kendisiyle birlikte öğrencilerini geliştirebilsin. Öğretmenlerimize hak ettikleri maddi koşulları ve bilgi çağının tüm nimetlerini sunmak ve dolayısıyla onları dünyayla bütünleştirmek, aynı zamanda ülkemizin dünyayla bütünleşmesini sağlamak demektir.

Büyük Atatürk’ün 1928 yılında Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını kabul ettiği tarih olan 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlamanın mutluluğunu yaşarken, güzel ülkemizin aydınlık nesillerini yetiştirmek amacıyla çalışan, insanlık tarihinin en önemli ve ölümsüz mesleğinin temsilcileri değerli öğretmenlerimizin ve babamın, Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.

Belgin Kesemen