Bir Türlü Yıkılamayan Kale: Fenerbahçe


Hikmet AKSU

Bir Türlü Yıkılamayan Kale: Fenerbahçe

Sahada ne olursa olsun diğer maçlarda ne olursa olsun konu hep Fenerbahçe'dir hafta boyu. Hatta yıllar sonrası örneklemelere bile. Sebep: Fb yi yermek, engellemek, diğerlerinin elini kolunu rahatlatmak.

Bakın Fbnin lehine rakip ceza sahasında ele çarpan topa,ve aynının FB cezasahasında olanına, verilen karara ve yapılan yorum ve değerlendirmelere... Bu şunun ispatıdır FB nin savunanı, sahibi, koruyanı yok, diğerlerinin yalancı şahidi dahil avukatı çok. Adam penaltıya gidiyor hemen takım arkadaşı onun saniye sonrasından birlikte topa doğru koşuyor bunu gören bir iki Fb li de aynı hareketi doğal olarak takımdaki mevki refleksiyle yapıyor.

Cezasahasına rakibin girme hakkı var demekki kurallarda ama kalesini koruma görevi olan savunma oyuncularının kalesini koruma reflaksiyle rakipten sonra kendi ceza sahasına girme hakkı yok. Rakibin fb lilerle aynı anda girdiğini iddia edenler kasımpaşalıyla fb li oyuncular arasındaki rakibin metrelece önde oluşunu ve top düşer düşmez dokunup gol yapışını nasıl ve hangi mantıkla yok sayacak?

Ne dir olan KURAL İHLALİ,Niçin , rakip sana her türlü ihlali uygulayarak gol atsada senin kendi cezasahana girip savunma reflaksi gösterme hakkın yok Neden çünkü sen FB lisin.?!!!?!!!?

Aynı hareketlerin olduğu maçlarda takımlarının yorumcuları ve program editörleri bu çarpma olaylarını kendini, kafasını, kalbini, karnını koruma refleksi olarak kabul eder, saavunur, kabul ettirirler ve bizim zavallı kukla yazar ve yorumcularımızda daha ateşli olarak bu tezi savunurlar. Yanın ında oturanın takımı için yatıklarından zerre misali ders çıkarmaz. Fi,yakalı oturu, üstüne birde gururunu okşayan; sen olsaydın " pohpohu gelirdse aman Allah'ım uçtuk, göçtük bana ne Fb nin hakkından gerilmesinden yerilmesinden. Bize gelince bunların hepsi sözde dürüst(!), tarafsız(!), adil(!) gösrükleriylekonuştukları birbirine uymayan kişiler olurlar. FB kimseleri düzmece şikelerle avrupadan etmedi. yıllarını çalmadı. Onların bazılarının bir maçtaki bir olayı bahane edip kopardığı kıyameti, sarfettiği sözleri FB yöneticisi yapsaydı o günden bu güne ve bu günden yıl sonuna spor programlarında gündem değişmez, mahkemeler eksilmez, cezalar bitmez di. Futbolumuz sahadışı olaylarla kirletilmekle karşı karşşıya kalmaktan kurtaramaz, söylemleri ezberimize yerleşirdi.
Yazıklar olsun. Geçen yıl bilerek VAR uygulatılmadı bazı emeller için. Bu yıl da var kaldırılmak isteniyor yine alışılmış bazı hedeflere ulaşmak için. VARın varlığı demekki birilerinin oyununu, -yıllardır her sıkıştıklarında kurtarıcı olşarak sarıldıkları spor dışı oyunlarını- bozduğu için istenmiyor. Şişme balon kahramanlar alıştırıldıkları (şimdi bunu artık hakları oplarak görüyorlar demekki) dokunulmazlıkla başarılı olma kolaycılığını kaybedecekleri için tepinmektedirler. En önemlisi de FB nin -kendilerininde içten kabul ettikleri- geçmiş şampiyonluklarıyla ilgili yürüttüğü iddialar ve bunda yine içten kabul ettikleri çok çopkl haklı oluşuFB nin.
Bunu engellemek de bazı çevrelece suları bulandırma günceli değiştirip meşgul etme, konu saptırma gayretidir.

**En basşta kendilerinden önce konuşan rakip yorumcuların kuklası olan, anlarla paralalel davranıp (programdan kovulma korkusuyla... Çünkü fb onların yedi sülalesini doyuran para kazandırmadı. Çünkü FB nin ekmeği kursaklarından geçmedi) takımının haklarını savunmaktan aciz zavallılardan ALLAH FB mizi kurtarsın. Bunlar bu kadar haklı iken takımlarınının haklarını savunamıyorlarsa diğerleri gibi olsalar haksızlılklarını(!) nasıl savunacaklar.