Yozgatlı Karacaoğlan


Songül DÜNDAR

YOZGATLI KARACAOĞLAN

Böyle biri var mı demeyin…
Evet, var…
Hatta adına festival bile var…
Bu festivale ben de davet edildim.
4-5-6 Mayıs 2018 tarihleri…
Şair Murat Erciyas başkanlığında “SOYDER” ve yönetim kurulu üyesi araştırmacı yazar Osman Karaca ile köy muhtarının saygın çabalarıyla… Sorgun Belediyesi’nin desteğini de unutmamak gerekir.
“Yozgatlı Karacaoğlan” festivali yapılıyor.
Gidip, göreceğim… Görüp, inceleyeceğim ve dönüşte, izlenimlerimi sizlerle tekrar paylaşacağım.
Ama şu an, araştırdığım kadarını siz okurlarımla, bir ön bilgi olarak paylaşmak istedim.
Yozgatlı Karacaoğlan’ın, 19.yüzyılda yaşadığını kabul eden araştırmacı yazarlar; Mehmet Şakir Ülkütaşır, İlhan Başgöz ve Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ile Folklor Araştırmacıları Mahmut Işıtman ve Yılmaz Göksoy yazılarını, makalelerini ve belgelerini kamuoyu ile paylaşmışlardır. Bu yazılardan çıkan sonuca göre;
Yozgatlı Karacaoğlan, Sorgun’a bağlı eski ismi Zeyneddin olan Doğanlı köyünde doğmuş. Sazı elinde diyar diyar, il il, köy köy dolaşmış… Yine o civarlarda bulunan Gevrek köyünden bir kıza aşık olmuş… Ancak bu sevdiği kıza kavuşamadan ölmüş… İddiaya göre; Yozgatlı Karacaoğlan’ın kendi vasiyeti üzerine Doğanlı köyü ile Gevrek köyünü birbirine bağlayan yolun kenarına ve tepe bir yere defnedilmiştir. O gün bu gündür bu tepenin adı “Karacaoğlan Tepesi” olarak anılmaktadır.
Bu bilgileri teyit eden ve “Sorgunlu Karacaoğlan” başlıklı bir yazı yayımlayan Durali Doğan şöyle demektedir: “Düralidayılı köyündenim. Bizim köyle Doğanlı, Gevrek köylerinin arazileri karışıktır. Aklım erdiğinden beri burada Karcacaoğlan’ın mezarı olduğunu büyüklerimizden hep duymuşumdur.”
Durali Doğan’ın bu beyanlarının dışında, Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Yozgatlı Karacaoğlan hakkında şu tespitleri yapmıştır: “Yöre, Karacaoğlan’ın şöhretinden hiç yararlanmamıştır. Ne bir satır yazı, ne yollarda bir uyarı, ne de mezar başında bu mezarın kimliklerini açığa vurmak isteyen bir levha var. Karacaoğlan hikâye, efsane ve şiirleri sözlü geleneğin içinde öylece yaşayıp gelmiş günümüze… Yozgat’ın meşhur türküsü ‘Sürmeli’nin ‘Dersini almış da ediyor ezber’ diye başlayan mısralarının Karacaoğlan’a ait olduğu söylenir. Nitekim bu türkünün bir varyantı Karacaoğlan adına kayıtlıdır. Cönklerde ve Yozgatlı Hafız Süleyman tarafından, 1930’lu yıllarda taş plağa okunmuştur.” Demektedir.
Tüm bunların yanısıra; Yozgatlı Araştırmacı Yılmaz Göksoy ve ünlü Araştırmacı-Halkbilimci İlhan Başgöz’ün derlediği aşağıdaki şiirin Yozgatlı Karacaoğlan’a ait olduğunu “Yozgatlı Karcaoğlan-Erciyes 5.59 (Kasım-1982)” makalesinde belirtmektedir.

VAR M’OLA
Gözüme ebrusu geldi bakınca
Böyle m’olur dost gayreti çekince
Mısır’ın Bağdad’ın varı çıkınca
Yavrunun menendi güzel var m’ola

Yavru şahin otururdu yuvada
Ulu kuşlar semah kurmuş havada
Bozok kazasında üsyün ovada
Yavrunun menendi güzel var m’ola

Yavru şahin otururdu sulakta
Altın küpe efildeşir kulakta
Yerde insan Hint’te, gökte melekte
Yavrunun menendi güzel var m’ola

Ağır mahraması vardır elinde
Hak kelamı söyler dertli dilinde
Deniz kenarında Kırmak Beli’nde
Yavrunun menendi güzel var m’ola

Karac’oğlan otururdu kılbada
Güzel sevmedin mi yalan dünyada
Kayseri’de Karaman’da Konya’da
Yavrunun menendi güzel var m’ola

Araştırıp, görüp, inceledikten sonra; Yozgatlı Karacaoğlan hakkında taze bilgileri, “Yozgatlı Karacaoğlan Festivali”nden döndükten sonra, siz değerli okurlarımla paylaşmak üzere saygılarımla…
dundar_songul@hotmail.com
www.songuldundar.com