Engeline rağmen engel tanımayanlar


Belgin KESEMEN

Engeline rağmen engel tanımayanlar

10 - 16 Mayıs günleri arası Engelliler Haftasıdır. Hatırlanmak çok güzel, fakat sanki günün anlam ve önemi yanlış anlaşılmış gibi. Hafta engellilerin engelini kutlama haftası değil. Kaldı ki, bir insanın, belki de hayatını ona zindan eden engelinin kutlanacak bir yanı olmaması da amacın bu olmadığını yeterince doğruluyor.

Bildiğiniz gibi Bedensel engelliler, İşitme engelliler, Görme engelliler, Dikkat eksikliği ve hiperaktivite, Öğrenme güçlükleri Konuşma ve dil sorunları, Nörolojik bozukluklar Psikiyatrik/psikolojik sorunlar, Otizm ve süreğen hastalıklar gibi bir çok engel grupları vardır.

Buna bağlı olarak ta Engellilerin sorunları dediğimizde her engel grubunun kendine özgü sorunları bulunmaktadır. Örneğin bir bedensel engelli ile bir işitme engellinin sorunları aynı değildir.

Günlük hayatta yaşadıkları zorlukları en iyi kendileri bildiklerinden, Engellilerin toplumsal yaşama aktif bir biçimde uyumunu ve sosyal entegrasyonunu sağlayabilmek için, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, ulaşım ve kendileri için öngörülen diğer hizmetlerin tespitinde, yönteminde ve geliştirilmesinde rol almaları konusunda demokratik katılımlarını da mutlaka temin etmemiz gerekmektedir.

Katılımcı demokrasinin sağlayacağı sosyal diyalog vasıtasıyla, engelli bireyler kendilerine değer verildiğini hissedeceklerinden dolayı hayata daha olumlu bakabilecekler ve sonuçta kendilerine olan güvenleri artacaktır: Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman, engelli bireyin kendini geliştirdiği, farklılığını üretime dönüştürdüğünü, yeteneklerini gördüğünü, kendi kaderini kendisinin tayin etme güvenin oluşacağı bilmeliyiz.

Engelli bireylerin topluma kazandırılmalarının önünde ulaşım, fiziksel çevre, eğitim vb sorunlarla beraber en ciddi sorunlardan birisi, yoksulluk sorunu/gelir dağılımı sorunudur. Engelli de olsa her bireyin topluma çalışarak üretken bir birey olarak katılması için İş sahaları ve atölyeler açıp gerekli eğitimi sağlayarak engellileri tüketici pozisyonundan üretici bir birey konumuna getirmek toplum olarak en birincil hedefimiz olmalıdır.

Gönlümüzde engelsiz olan ancak bazı sıkıntılar içerisindeki bireylerin toplumun bir üyesi olarak, daimi sosyal yardımlarla temel ihtiyaçlarının giderilmesinin ötesinde yaşama bağlı kalabilmeleri maksadıyla ortaya konulan hizmetler her geçen gün artarak devam etmektedir.

Bütün ülkelerde olduğu gibi yurdumuzda da engelliler korunur. Yasalarımız her yüz işçi çalıştıran iş yerinin iki engelli işçi çalıştırması zorunluluğunu getirmiştir. Ülkemizde çalışan engelliler, gelir vergisini indirimli olarak öderler. Hareketlerini kolaylaştırmak için yurt dışından getirilen araç ve gereçlere gümrük vergisi ödemezler. Çalışan engelliler isterlerse erken emekli olabilirler. Belli toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanırlar. Eşit ve engelsiz bir hayat daha da önemli adımlar atılmalıdır.

Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmaya yönelik özverili çalışmaların ve hassasiyet ve bilincin artması temennisiyle tüm engelli kardeşlerimi sevgi ve kardeşlik duygularımla kucaklıyorum.