HAYIR İNSANI OLMAK


Prof. Dr. İsa YÜCEER

HADİS YORUMLARI

HAYIR İNSANI OLMAK

İhsan düzeyi kişiye sağladığı kazanımlarla onu Allah’ı görür bilinciyle ibadet etmek olarak bir seviye kazanmadır. Kul ihsan seviyesine ulaşınca Allah’ın onu gördüğü bilinci üst düzeye ulaşmaktadır. Bu bilincin sahibi samimidir. Kulluğu yaparken ne yaptığının farkındadır. Kendisinde imanın verdiği duyarlılık vardır. Hayatı boyunca hassasiyetlerini koruma yolunu izler. İbadet onun hayatının vazgeçilmezi olup tamamını şevkle yerine getirir. İç aleminde coşku hakimdir. Her işinin Allah için olması ve O’nun rızasının kazanılması hedefi temel yaklaşımdır.

Gafletten kurtuluşla birlikte dışa yansıyan bir ihsan düzeyi vardır. O da maddi ve manevi imkânlarını farz, vacip, sünnet vb. düzeyinde ibadetleri edada titizlikle ortaya koyar. İhsanı o ikram, bölüşme, Allah için verme şeklinde ortaya koyar. “Allah muhsinleri sever” prensibinden hareketle Allah’ın ihsanda bulunan kulu olma konumuna gelmeyi kendisine ilke edinir. Bu aksiyonların tamamında ana mesele kulun Allah katında makbul insan olması vardır. Tüm etkinlikler ona Allah’ın rızasını ve güzel sonu kazandıracaktır.


MÜMİNİN İHSANI

Allah için veren ve malı O’nun yolunda harcayan, fakiri doyuran, muhtaca yardım için veren, ahirette cennet nimetlerinden istifade edecek kişi olarak tanıtılmaktadır. O ilahi himayeye muhtaç olduğundan himaye görecektir. Belalar ondan uzaklaştırılır, ömrüne bereket verilir. Allah zerre miktarı hayrı dahi karşılıksız bırakmaz. Ona değer verir. Allah kendi katından vereceğinden onda sınır olmaz (Tevbe 9/119). Bir tek taneden çıkan başaklar ve ondaki taneler örneği sunulmuştur. Katkat fazla verilecek olan bir karşılık söz konusudur.

Müminin içi dışı aynıdır. O gafletten kurtulma ve gönül insanı olma mücadelesi verir ve gönüldeki açlığı doyurma yolunu izler. Gönül penceresini açmak pek çok kazanımlara sebep olacaktır. Dine bağlılığı bütündür. Elde bulunan nimetleri israf etmez. Dünyalık nimetler Allah’a alan sevginin önünde engel değildir. Aşırı dünya sevgisine düşüp Allah sevgisini azaltma hatasına düşmez. Güzelliklerden mahrumiyet sorunun çaresi ölümle bağını koparmayıp onu hatırlamadır. Gönülden Allah’ın dışındakileri çıkarmak ve onlara orada ileri seviyede yer vermemek çare olacaktır.