NEVRUZ ERGENEKON VE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN BAYRAMI


Oktay AKTAŞ

 NEVRUZ ERGENEKON VE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN BAYRAMI

Milletleri millet yapan o milletin destanlarıdır. Destan; olmuş veya olması mümkün olan olayları anlatan yazılı sözlü metinlerdir. Örf, adet ve geleneklerin, kısa bir zaman dilimi içinde değil çok uzun bir zaman dilimi içinde oluşup taşındığı toplumlar tarafından beslenmesi, olgunlaştırılması, yaşaması ve yaşatılması gerekir.

Milletlerin oluşumunda dil, din, tarih kadar gelenekler, örf ve adetler önemli yer tutar. Hukukun yetersiz olduğu dönemlerde milletleri örf, adet ve gelenek ayakta tutmuştur. Ana teması, tabiat, yeniden doğuş, diriliş, üretkenlik, verimlilik ve çoğalma olan Nevruz bayramı ve geleneği Türk dünyasında 19- 20 - 21 Mart tarihleri arasında coşkuyla kutlanır. Nevruz Ergenekon Bayramı Ulaştığı coğrafyada toplumlar tarafından benzeri motif ve unsurlarla kutlanan Nevruz, bünyesinde birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik ve güzelliklere dair son derecede anlamlı mesajlar barındırmaktadır.

Gelenekler; tarihleri kesin olarak tesbit edilemeyen dönemlerden, “Neden, Niçin, Nasıl” soruları sorulmadan nesilden nesile, kuşaktan kuşağa geçerek gelmişlerdir. Nevruz veya Ergenekon Bayramı, Türk Milleti’nin böyle geleneklerden birisidir…

Nevruzun anlamı yeni gün demektir. Yani Nevruz Bayramın’ da tabiat canlanıyor, yeşeriyor, ve rengleniyor uyanıyor tıpkı evlerimizde ki ektiğimiz semeni ve boyadığımız yumurta gibi Nevruz Bayramının Türk dünyası ve oğuz soyunun büyük sevinçi ve coşkuyla kutladığı Bayramdır. Nevruz, sevgi barış kardeşlik gibi tüm insanlık değerlerini içinde barındıran bayramdır.
Gerek Nevruz Bayramı ve geleneği olsun gerek başka gelenek ve kültürler olsun birkaç yılda oluşmamışlar ve oluşması da mümkün değildir. En köklü diyebileceğimiz bir geleneğin bile en az bin yıllık bir geçmişi vardır.

Bu bakımdan milletlerin var oluş sebeplerinin başında milli toplumun sosyal dokusunu oluşturan kültürleri gelir. Uzun bir tarihe sahip olan Türk milleti zengin bir kültür birikimine sahiptir. Kültürel yaşamları arasında en az değişen ve uzun süreli olan örf ve adetlerdir. İşte Nevruz Bayramı Türker’in en önemli örflerinden birisidir.

Eski Türklerde kullanılan on iki hayvanlı Türk takvimine göre yıl başı miladi takvimin 21 Mart’ına rastlamaktadır. Ayrıca 21 mart gece ile gündüzün zaman bakımından eşitlendiği gündür. 21 mart günü kışın sona ererek baharın gelişi ve Havaların ısınacağın müjdecisidir.

Nevruz Ergenekon destanı, dört yüz yıl etrafı dağlarla çevrili bir vadide kalan Türk’ün yaşam kavgasını anlatılmaktadır. Türk’lerin Ergenekon denilen bu yurttan, bir bahar günü börteçine adlı bozkurttun yol göstermesiyle çıktığı gündür. Bozkurt; hürriyetin, bağımsızlığın ateş ve insanın yan yana gelerek uyanış ve tabiata hakim olmanın temelini atmışlardır. Göktürklerin aslını teşkil eden on Türk boyundan demircilik ve kutsal bozkurt geleneğini açık bir şekilde ifade ediyor.

Bayramlar insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının, beraberliğin ve kardeşliğin dayanışmanın perçinlendiği dargınlıklarının unutulduğu kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir.
Bayramlara sahip çıkmak; o bayramları bilmek, anlamak o bayram etrafında bir gelenek oluşturmak; babadan oğulla miras bırakmamız gerektiriyor. Nevruz ayrımcılığın değil birliğin ve dirliğin Bayramıdır.

NEVRUZ, TÜRK’ÜN TÜRK MİLLİTİ’NİN EN BÜYÜK BAYRAMIDIR.

Nevruz Bayramımız Hayırlara Vesile Olsun.

Oktay AKTAŞ