Bibi kızı uluslararası hafızaya sunuldu


Songül DÜNDAR

  “BİBİ KIZI” ULUSLARARASI HAFIZAYA SUNULDU

9. Uluslararası Hacıbektaş Veli Halk Ozanlarını Anma Etkinliği, Bu Yıl; Halk Ozanı Hüseyin Çırakman Anma Konuluydu. Etkinlik; Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği Başkanı sayın Mustafa Özcivan İmzasıyla; (30 Haziran 2018- 1 Temmuz 2018) tarihlerinde 2 gün boyunca, olanca görkemiyle ve Uluslararası düzeyde gerçekleştirildi. Başkanlığını Prof. Dr. Sayın Hayrettin İVGİN’in yaptığı, Aşık Hüseyin ÇIRAKMAN konulu bir de sempozyum düzenlendi. Aşık Hüseyin ÇIRAKMAN’ın oğlu sayın Sönmez ÇIRAKMAN ve diğer aile fertleri de yanımızdaydı.
Oradaydım… “Damladan Deryaya” adlı atışma kitabımdan, Âşık Dündar ile Âşık Çırakman’a ait atışmayı okuyarak, katkı sundum ve tarihin bu altın sayfasına tanıklık ettim.
Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı Kenan ŞAHBUDAK Yönetimindeki OZAN-DER Korosunun dilinden, “Bibi Kızı” türküsü, çok mükemmel ve etkileyici bir şekilde söylendi. Teşekkürler sevgili şef Kenan Şahbudak üstat… Teşekkürler sayın Mustafa Özcivan başkan… Teşekkürler sevgili koro elemanları… Teşekkürler tüm emeği geçenler...
Konuyu biraz açalım mı?
Bibi kızı…
Hala kızı…
Türk dünyasının çeşitli bölgelerinde teyzeye hala, halaya da bibi dendiğini biliriz. Kars toprakları da bunlardan birisidir. Baba tarafının hanımlarına bibi denilmektedir. Haliyle hala kızına da bibi kızı denilmektedir.
“Bibi Kızı” türküsünü, çoğumuz duymuşuzdur ve dinlemişizdir.
Bütün radyolarda dinlenmektedir.
Bütün TV programlarında duyulmaktadır.
Sosyal medyada fenomen türkülerden birisidir.
Azerbaycan radyo ve televizyonlarında sürekli seslendirilmektedir.
“Bibi Kızı” türküsüne de başka iller sahiplenmeden hemen ifade edelim. Kars’a ait bir türküdür. Özbeöz Kars üretimi bir eserdir. Kars topraklarında doğmuş ve büyümüş bir halk ozanının yazdığı ve bestelediği bir eserdir. Sözü, ezgisi ve öyküsü Kars- Dikme köylü, Âşık Selahattin Dündar’a ait bir eserdir.
Kısaca öyküsünü dillendirelim.
“Gönül bu ya! Delikanlı bibisinin kızına âşık olur. Dolanıp durur bibi kızının etrafında. Pervaneler gibi döner bibi kızının çevresinde. Yanar tutuşur için için. Çareyi dizelere ve notalara dökmekte bulur. Delikanlı ozan olduğu için, bunu yapması çok zor olmaz. Şiirini yazar ve bestesini de yapar “Bibi Kızı”nın…

Güller açıfdı bağın ay bibi kızı
Deli gönül durağın ay bibi kızı
Men burdayam sen orda ay bibi kızı
Can dayanmaz bu derde ay bibi kızı
Ne yahşıdı ne yahşıdı ne yahşıdı
İki gönül bir olmak ay bibi kızı
Çaldım özümü taşa ay bibi kızı
Salma meni ataşa ay bibi kızı
Boş goyufsan yanımı ay bibi kızı
Yandırıfsan canımı ay bibi kızı
Ne yahşıdı ne yahşıdı ne yahşıdı
İki gönül bir olmak ay bibi kızı
Bu Dündar’a hak deme ay bibi kızı
Kaş indirif yok deme ay bibi kızı
Can tutuşuf yele ne ay bibi kızı
Biz yanarsak éle ne ay bibi kız
Ne yahşıdı ne yahşıdı ne yahşıdı
İki gönül bir olmak ay bibi kızı
O delikanlının Âşık Selahattin Dündar olduğunu herkes biliyor. Peki; bibi kızının da ben olduğumu söylesem ayıp olur mu?

dundar_songul@hotmail.com
www.songuldundar.com